Close

EJ PUČE PUŠKA U DOLINI DRIMA

EJ PUČE PUŠKA U DOLINI DRIMA
nezaboravne nasl

EJ, PUČE PUŠKA U DOLINI DRIMA

2X

PA NAJAVI SVADBU, MAJKO SULEJMAN RAHIMA

EJ, ZURLA SVIRA DOBOŠ RITAM DAJE

2X

VEĆ TRI DANA TU SE PIJE MUZIKA NE STAJE

NAJLJEPŠA DJEVOJKA U OVOME KRAJU

2X

SAD JE SREĆNA, MILA MAJKO U MOM ZAGRLJAJU


EJ, SVADBA, SVADBA U DOLINI DRIMA

2X

NAJSREĆNIJA SAD JE MAJKA SULEJMAN RAHIMA

Loading...
Loading...