Prijatelj novog albuma

Close

EJ PU?E PUŠKA U DOLINI DRIMA

EJ PU?E PUŠKA U DOLINI DRIMA
nezaboravne nasl

EJ, PU?E PUŠKA U DOLINI DRIMA

2X

PA NAJAVI SVADBU, MAJKO SULEJMAN RAHIMA

EJ, ZURLA SVIRA DOBOŠ RITAM DAJE

2X

VE? TRI DANA TU SE PIJE MUZIKA NE STAJE

NAJLJEPŠA DJEVOJKA U OVOME KRAJU

2X

SAD JE SRE?NA, MILA MAJKO U MOM ZAGRLJAJU


EJ, SVADBA, SVADBA U DOLINI DRIMA

2X

NAJSRE?NIJA SAD JE MAJKA SULEJMAN RAHIMA

Loading...
Loading...