Prijatelj novog albuma

Close

Logi?no

Ulazim ovde nenajavljen
za mene isti sto
vaku no? je ostavljen
Dodjem sam
i ku?i sam vracam se
tako je od kada sam onda
ostao bez nje

Ne dam se,
ta karma je od zlata
i kad sam nesre?an
sre?an sam iz inata

Ref

No?as pijem što i obi?no
i u kešu pla?am, logi?no
kod mene odli?no je, nek' svi vide

Druga paš?e mi u zagrljaj
novi je po?etak svaki kraj
neka joj kažu da mi sve
i bez nje dobro ide

II

Ulazim, celu no? ostajem
za sre?nim dušama ovde ne zaostajem
Dodjem sam i ku?i sam vra?am se
tako je od kada sam onda
ostao bez nje

Ne dam se,
ta karma je od zlata
i kad sam nesrecan
sre?an sam iz inata

Ref

No?as pijem što i obi?no
i u kešu pla?am, logi?no
kod mene odli?no je, nek' svi vide

Druga paš?e mi u zagrljaj
novi je po?etak svaki kraj
neka joj kažu da mi sve
i bez nje dobro ide.

Music: Damir Handanovi?  
Lyrics: Marina Tucakovi?  
Arr: Damir Handanovi?

Loading...
Loading...