Close

MENI TREBA

DODJE PA ODE RUGI JE VODE
DOBRA KOLA DOVOZE JE JOS BOLJA ODVOZE JE
ZA BISTU TELO ZA TOP LISTU VRELO
KO DA UDARI ME GROM
SAMO KAD SE ZAMISLIM S NJOM

OOOO GOTOVO JA POLA VATRA SAMA POLA PEPEO
MENI TREBA MESTO LEDA TO STO ONA MENI NE DA
DA ME ZAMRZNE KAD ME POGLEDA
MENI TREBA ONA NEDA CAK NI VODU PREKO LEDA
A DOBRO JE DOK ZNAM DA OVAJ VISKI SIPAM SAM

ZNA DA MI FALI ZNA DA ME PALI
JEDAN VISE NA SPISKU TOM DA DOZIVI BRODOLOM
ZA BISTU TELO ZA TOP LISTU VRELO
KO DA UDARI ME GROM
SAMO KAD SE ZAMISLIM S NJOM

OOOO GOTOVO JA POLA VATRA SAM A POLA PEPEO
MENI TREBA MESTO LEDA TO STO ONA MENI NE DA
DA ME ZAMRZNE KAD ME POGLEDA

MENI TREBA ONA NEDA CAK NI VODU PREKO LEDA
A DOBRO JE DOK ZNAM DA OVAJ VISKI SIPAM SAM
MENI TREBA MESTO LEDA TO STO ONA MENI NE DA
DA ME ZAMRZNE KAD ME POGLEDA

MENI TREBA ONA NEDA CAK NI VODU PREKO LEDA
A DOBRO JE DOK ZNAM DA OVAJ VISKI SIPAM SAM

Loading...
Loading...